” L’acció sense visió…No té cap sentit.

Una visió sense acció…És simplement un somni.

Una visió amb acció…Pot canviar el món”.

(Joel Arthur Baker)